Grow by Insights
  

Category Management

DEFINIËREN & IMPLEMENTEREN VAN CATEGORY VISIE

Startpunt van de samenwerking met uw
retail-partners is het definiëren en implementeren van een duidelijke Categorie Visie. Op basis van inzichten over markttrends en -ontwikkelingen (categorie als totaal en uw merk(en)), over consumenten en shoppers en over specifieke retailers kan een Categorie Visie worden vastgesteld die richting geeft aan de categorie ontwikkeling bij retailers. Het vormt dan een leidraad voor de groei van de categorie en van uw merk(en) bij uw retail-partners.

Bijdragen: ondersteuning bij het definiëren van een Categorie Visie (denk aan het analyseren en duiden van de markttrends) en het implementeren van de uitkomsten in uw marktcijfer segmentatie.


CATEGORY MANAGEMENT

Als de Categorie Visie is geformuleerd en met de retailer besproken kunnen de initiatieven die daarmee verband houden vorm krijgen. Idealiter krijgen deze initiatieven een ‘business as
usual’ basis en worden daarmee onderdeel van het reguliere overleg met uw retail-partners.

Bijdragen: ondersteuning bij het voorbereiden van Category Management meetings met uw retail-partners. Denk daarbij aan bv customised analyses/presentaties ter ondersteuning van deze meetings