Grow by Insights
  

Market Intelligence

OPTIMALISATIE BESCHIKBAARHEID VAN MARKTCIJFERS 


Alle inzichten starten bij een optimale beschikbaarheid van uw marktcijfers. Beschikt u over een optimale en flexibele database structuur die snel en adequaat antwoord geeft op vragen over marktontwikkelingen van categorie(en), segmenten & merken? Heeft u de beschikking over de relevante karakteristieken die zinvolle , shopper gerichte segmentatie mogelijk maken? Hoe kunt u het beste 
multi-categorie of multi-country cijfers ontsluiten?

Bijdragen ondersteuning bij het definiëren van de optimale database structuur (karakteristieken & hiërarchieën), ondersteuning bij het benoemen van nieuwe karakteristieken en hun waarden, ondersteuning bij integratie van databases.


OPTIMALISATIE VAN RAPPORTAGES VAN MARKTCIJFERS


Geen categorie/merk is vergelijkbaar, dus gewenste inzichten zijn dat ook niet. Rapportages moeten daarom in dienst staan van uw categorie/merk en uw wensen, en vragen dus om een specifieke, niet-generieke opzet. 

Of het nu gaat om meer algemene markttrend rapportages, of om specifieke rapportages (NPD overzicht, Promotie- evaluatie, Prijs- & Distributie overzichten, etc.), inzichten zijn alleen mogelijk als rapportages relevant zijn voor 
uw situatie.

Denk hier ook aan meer intern gerichte rapportages als de forecast : kan de combinatie van eigen verkoopcijfers, de Nielsen of IRI marktcijfers en eventuele additionele gegevens (bv weercijfers) de resultaten van de forecast verbeteren?

Bijdragen : ondersteuning bij het opzetten, updaten en onderhouden van al uw (customized) rapportages


OPTIMALISATIE ROI VAN MARKTCIJFERS


Uiteindelijk moeten uw investering in marktcijfers ook gaan bijdragen aan de groei van uw merk(en) ; een adequate duiding van wat de cijfers vertellen staat daarbij centraal. Wat zijn de achtergronden van de geconstateerde markttrends en wat zijn de gevolgen daarvan voor uw investeringen en beleid? 

Bijdragen : ondersteuning bij het analyseren en duiden van de marktcijfers en dit vertalen naar heldere aanbevelingen voor uw NPD inspanningen, promotie inzet, prijsstelling etc. Denk aan bv een strategische marktverkenning bij aanvang van uw planningscyclus, of meer geregelde Category/Segment- of Customer reviews.